Vstup do základní školy

Lavičky byly čerstvě natřeny!

22.08.2017 23:06

HALLOWEEN A PODZIMNÍ VÝZDOBA

04.11.2015 22:17
Školáci si svůj kout před školou podzimně vyzdobili dýněmi a květiny v truhlících vystřídaly podzimní aranže.

Okrašlovací spolek se také věnuje ekologické výchově - KRMENÍ KRABICOŽROUTA

25.09.2015 22:12
Kolik sešlapaných a kolik nesešlapaných kartonových obalů se vejde do příslušného kontejneru na tříděný odpad? Má smysl, v rámci ekologického přístupu k odpadkům, obaly před vyhozením nejen třídit, ale i sešlapávat? Členky zbraslavského Okrašlovacího spolku připravily pokus....

Hmyzí hotel

17.06.2015 11:59
Žáci ZŠ Vl. Vančury připravili dva hotely pro hmyz - jeden je umístěn na ohradě před vstupem do školy a druhý na školním dvoře. U hotelů jsou i naučné cedule, na kterých si mohou kolemjdoucí přečíst více o tomto projektu - Kultivovaný vstup do ZŠ, podpořeno grantem hl.města...

Vyhráli jsme v Soutěži o nejživější veřejný prostor!!!

16.06.2015 13:05
Naše fotografie úpravy prostoru před ZŠ Vladislava Vančury Praha 5 – Zbraslav vyhrála v Soutěži o nejživější veřejný prostor, kterou pořádala Nadace Proměny. Získali jsme i přispěním našich Zbraslaváků nejvíce lajků na Facebooku! Velice děkujeme za podporu. Výhrou je dvoudenní vstup na festival...

PF 2015

21.01.2015 22:25
Okrašlovací spolek Zbraslav přeje všem svým příznivcům spokojený rok 2015.  Podívejte se zde PF_2015.gif (1,9 MB) Uvidíte proměnu místa u školy ve 1 vteřině!  

Kultivovaný vstup do budovy Základní školy Vl. Vančury - slavnostní BUBNOVÁNÍ

16.11.2014 12:52
14.11. 2014 jsme bubnováním slavnostně otevřeli zákoutí se stromem před vstupem do Základní školy a prostor jsme předali dětem. Děti teď budou muset o strom a další zeleň pečovat, v prvních měsících půjde především o zálivku, kterou už si třídy předběžně rozdělili. Na jaře pak do prostoru na...

Postup projektu: Kultivovaný vstup do budovy Základní školy Vl. Vančury, ulice U Lékárny II.

10.10.2014 23:09
21.10.2014 Hurá! Strom je na místě, lavičky a další doplňky jsou instalovány. Zbývá ještě vysadit několik popínavek a už se těšíme na slavnostní otevírání s bubnováním 14.11. v 15.00.   12.10.2014 jsme se sešli, napytlovali a naložili zem, která bude potřeba pro konečné zasypání...

Postup projektu: Kultivovaný vstup do budovy Základní školy Vl. Vančury, ulice U Lékárny

20.07.2014 23:09
Léto nám postoupilo a grantová smlouva s magistrátem byla podepsána. Nyní vše pomalu směřuje k realizaci. Je vytvořena projektová dokumentace a oslovena první firma, aby projekt nacenila. Věříme, že během srpna bude uskutečněna první fáze - oprava chodníku, na které bude hlavní měrou...

Úprava okolí vstupu do základní školy v ulici U Lékárny

10.01.2014 23:08
 V rohovém výklenku mezi hlavní budovou školy a šatnami jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad (plast, papír, sklo, elektroodpad), což přispívá k negativnímu dojmu z tohoto místa. Často se odpad nachází i mimo kontejnery a v tomto nepořádku pobíhají a hrají si místní školáci, kteří zde...