Hmyzí hotel

17.06.2015 11:59

Žáci ZŠ Vl. Vančury připravili dva hotely pro hmyz - jeden je umístěn na ohradě před vstupem do školy a druhý na školním dvoře. U hotelů jsou i naučné cedule, na kterých si mohou kolemjdoucí přečíst více o tomto projektu - Kultivovaný vstup do ZŠ, podpořeno grantem hl.města Prahy. 

Fotogalerie Hmyzí hotel u školy