Setkáváme se

 Koncerty 

Vánoční strom

Další akce - Okrašlovací spolek nejen akce organizuje, ale také se účastní akcí pořádaných jinými organizacemi. Nemusí se vždy nutně týkat hlavních témat náplně činnosti spolku, ale zajímáme se také o akce zaměřené na kvalitu bydlení, společenského života, sportovní kulturní i odpočinkové možnosti. Zkráceně řečeno vytváření příjemného prostředí pro bydlení, za kterým se lidé stěhují, nebo ho nehodlají opouštět.