Úprava okolí vstupu do základní školy v ulici U Lékárny

10.01.2014 23:08

 V rohovém výklenku mezi hlavní budovou školy a šatnami jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad (plast, papír, sklo, elektroodpad), což přispívá k negativnímu dojmu z tohoto místa. Často se odpad nachází i mimo kontejnery a v tomto nepořádku pobíhají a hrají si místní školáci, kteří zde čekají na další vyučování nebo rodiče. Další děti a dospělí tudy procházejí při cestě do Sokola, MŠ Eliška, restaurace apod.
Cílem projektu je dosáhnout zlepšení stavu tohoto prostranství po estetické i funkční stránce, aby vstup do ZŠ působil vlídněji a aby se využil potenciál tohoto místa.jako prostředí k setkávání nejen školáků. Chceme do obnovy zmíněného prostoru zapojit dobrovolnicky jak dospělé, tak děti a vytvořit místo, o něž budou děti pečovat a vylepšovat si jej. Věříme, že pohyb v kultivovaném prostředí kultivuje i chování jeho návštěvníků.
Hlavním účelem projektu je opticky oddělit kontejnery od zbývajícího prostoru zídkou či pergolou a nově vzniklé, zmenšené zákoutí bez kontejnerů zútulnit vysazením stromu a popínavé zeleně. Dále chceme v tomto prostoru instalovat lavičky, nádoby na sezónní výsadbu květin a informační tabule, kde budou děti moci prezentovat své výtvory   a projekty.
Projekt bychom rádi uskutečnili ve spolupráci s MČ Zbraslav, ZŠ Vladislava Vančury a dobrovolníky z řad místních spolků, rodičů a dětí i zbraslavské veřejnosti. Ve spolupráci s rodinným centrem Pexeso jsme požádali o grant Magistrát hl. m. Prahy. Doufáme, že nám budou nějaké prostředky přiděleny, ale i v případě, že peníze z grantu nedostaneme, chceme s tímto místem něco udělat a naše plány alespoň částečně uskutečnit. Pokud vás bude zajímat, jak projekt pokračuje, sledujte naše webové stránky: www.os-zbraslav.cz.
Lenka Hlubinková.

Aktualizace (červen 2014):

Jako velký úspěch vnímáme získání grantu 96 000 korun z dotace Magistrátu hl.m.Prahy (odbor Životního prostředí) pro projekt na zkultivování prostranství před vchodem do ZŠ v Hauptově ulici, který podal Okrašlovací spolek spolu s Rodinným centrem Pexeso. Děkujeme tímto všem kdo se na psaní žádosti podílel a Ing.arch.J.Hofmeisterové a Ing.Z.Vejvodové za odbornou pomoc. Na základě spolupráce s vedením ZŠ V.Vančury a v součinnosti s obcí by se mohlo podařit okrášlení této ulice, v níž jsou dva vchody do školy, vchod do školní jídelny, ulice, která je křižovatkou mezi Sokolem, městskou zahradou, místem, kde čekají rodiče na děti a děti před vyučováním, prostředím, jež si zaslouží být něčím víc než průjezdnou ulicí s odstavištěm kontejnerů. O projektu vás budeme nadále informovat a budeme rádi, když se při jeho realizaci zapojíte i vy.