Předvánoční sousedská setkání

Poprvé jsme uspořádali sousedské předvánoční setkání u smrku Na Plácku v roce 2013. Od té doby se setkání každý rok opakují a rozrůstají na další místa. Akce je zcela neformální, jakou si ji uděláme, takovou ji budeme mít. Jinými slovy, spoléháme i na Vás, že se zapojíte a překvapíte své známé a sousedy nějakým občerstvením, nebo hudební produkcí. Těšíme se na Vás!!

 

2016, 2017 Uspořádali jsme  sousedské předvánoční setkání i u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu na Zbraslavském náměstí a dále Na Plácku (společně s Dobrovolnými hasiči), v ulici Na Vrškách, Pod Havlínem a K Vejvoďáku na Baních. Dohromady se této komunitní akce zúčastnilo odhadem 200-300 občanů.

 

2015 Uspořádali jsme opět sousedské předvánoční setkání u smrku Na Plácku společně s Dobrovolnými hasiči a také v ulici Na Vrškách a Studniční na Baních. V rámci setkání jsme slavnostně pokřtili opravenou studánku Kamínku.

 

2014 Uspořádali jsme sousedské předvánoční setkání u smrku Na Plácku a také v ulici Na Vrškách. Na obou místech se sešlo kolem 50 lidí a již nyní se všichni těší na další setkání, které by prý mohlo být i dříve než před Vánocemi – může to pro nás být podnět pro další činnost. Také sekce z Baní se sešla u improvizovaného stromku – vyhledání místa pro opravdový strom je také námět na činnost v dalším roce. Popovídali jsme si a začali se těšit na Vánoce.

 

2013 jsme přivítali advent u smrku, který byl na náš popud poprvé osvícený. Popovídali jsme si, děti ze ZŠ nám zahrály krátkou vánoční scénku, ale nejdůležitější bylo, že se sousedé z širokého okolí sešli v hojném počtu.