Obnovení vyhlídky z Karlova stánku

14.09.2014 23:17

Jak jistě každý ví, vrch Havlín zvedající se nad Zbraslavským náměstím skrývá vyhlídkový altán zvaný Karlův stánek. Tento altán spolu s křížem před ním patří nepochybně mezi zbraslavské pamětihodnosti a je od roku 1958 zapsán do Seznamu kulturních památek na Zbraslavi.

 

Historie místa je dlouhá a sahá až do doby Karla IV. Ten se prý při návratu z Francie do Čech zastavil právě na tomto vršku a odtud poprvé spatřil nejen cíl své cesty - Prahu, ale i hrob své matky Elišky Přemyslovny, která byla na Zbraslavi roku 1330 pochována. Jako připomínku této události nechal v 70. letech 19. století tehdejší majitel Zbraslavského zámku kníže Oettingen - Wallerstein postavit zděný šestiboký altán, odkud kdysi býval krásný pohled na Zbraslavský zámek a soutok Vltavy s Berounkou. Před altánem se nachází litinový kříž, který je ještě o něco starší - pochází z roku 1850  a byl sem umístěn na památku dcery zbraslavského lékaře J.Šurovského.

 

Karlův stánek dlouhá léta dosti chátral, ale roku 2006 se konečně dočkal obnovy. Nákladem  670 tisíc (z nichž 500 tisíc tvořila účelová dotace) jej město nechalo opravit, včetně kříže poničeného vandaly. Bohužel stánek dál zůstal ukrytý v lesním porostu a tak při pohledu z něj můžeme přes vzrostlé stromy jen tušit, kde bychom mohli Prahu a vltavské údolí vidět. Také při pohledu z náměstí již tato dominanta není vůbec znatelná. Přitom na 100 let starých snímcích byla společně s kostelem na Havlíně zdaleka viditelná.

 

Okrašlovací spolek Zbraslav by rád svému městu tuto slavnou vyhlídku navrátil. Prostřednictvím správce statků rodiny Bartoňů jsme oslovili majitele panství s naším návrhem vyhlídku obnovit. Setkali jsme se se vstřícným postojem a tak již proběhla prohlídka místa s panem správcem Švarcem a správcem lesa panem Tobolkou. Dohodli jsme se, že je možné část stromů vykácet a na jejich místo dosadit nižší porost, který by časem opět nezakryl výhled. Okrašlovací spolek se bude podílet na úklidu po kácení a na výsadbě na stráni.

 

Obnovení vyhlídky bude představovat z hlediska rozlohy lesa jen mírný zásah. Nenavrhujeme uvolnění celého panoramatu výhledu, ale pouze uvolnění omezené výseče pro pohled z čelního okna Karlova stánku. Na plošince s křížkem a zábradlím před stánkem stromy nejsou. Na klesajícím svahu před ní bude potřeba odstranit několik stromů. Porost na svahu tvoří různě staré listnaté stromy. Bude se jednat o odstranění asi 11 až 13 starších vzrostlejších stromů a asi 10 slabších stromků z pozdějších náletů. Vysoká borovice u stánku na levé straně zůstane zachována. Chápeme, že kácení vzrostlých stromů může někdo vnímat negativně, ale z hlediska přírodního prostředí je naopak vytvoření omezené světliny v lese vítaným zpestřením a příležitostí pro růst řady druhů kvetoucích rostlin, které pod vzrostlými stromy nemají vhodné životní podmínky. Světlina tak nejen umožní výhled na zámek a do údolí Vltavy, ale přispěje i ke zvýšení biologické pestrosti místa.

 

Je před námi dost práce. Proto budeme velmi rádi, když se k nám další Zbraslaváci, kterým záleží na vzhledu našeho města a na stavu životního prostředí, přidají. 


Více zde: https://www.os-zbraslav.cz/news/obnoveni-vyhlidky-z-karlova-stanku-/