Pumpa na Baních

13.10.2014 23:12

Členové a členky okrašlovacího spolku se chtějí věnovat, vedle ostatních aktivit jako například úklid veřejného prostranství, čištění a zvelebování zbraslavských studánek, vybudování ohniště, vybudování turistického značení, soutěž Rozkvetlá Zbraslav atd., i zkrášlování zanedbaných zákoutí.

Členky, které žijí v oblasti Baní si tedy vzaly za své okrášlení staré zrezivělé pumpy a jejího nejbližšího okolí. Pumpa i přilehlý zrezivělý poklop kanálu získaly během léta nový žlutý nátěr. Okolí jsme zryly, vyplely a založily malý záhon ohraničený kameny, kde jsme zasázely rostliny. Rády bychom k pumpě časem dodaly i lavičku nebo jiné posezení. Snad toto zákoutí potěší všechny kolemjdoucí.

Petra Hamerská

 

V záříjových ZN je pochvala pro Okrašlovací spolek a článek o zkrášlení okolí zrezivělé pumpy na Baních

Ve Zbraslavských novinách 09/2013 vyšel článek i s fotografiemi o zkrášlení okolí zrezivělé pumpy na Baních v ulici k Vejvoďáku/Studniční a také pochavala od čtenářky Aleny Hůlkové, která píše: "Chtěla bych vyjádřit radost nad tím, že u nás byl založen Okrašlovací spolek a že v květnu vyčistili studánky na Belvederu. Potěšil mě i nápad uspořádat soutěž o nejhezčí předzahrádku nebo zeleň, která je vidět z chodníku. "

Celé noviny ke stažení zde, článek i pochvalu najdete na stránce 14:

https://www.mc-zbraslav.cz/modules/file_storage/download.php?file=6819fb68|538

Pumpa před a po úpravě