Okrašlovací spolek Zbraslav vznikl v roce 2013, i když myšlenky na jeho založení měli jeho zakladatelé již dříve. Nově založený zbraslavský Okrašlovací spolek ale nezačíná svoji činnost na zelené louce. Na Zbraslavi totiž od roku 1884 existoval Spolek pro zakládání sadů a okrášlení Zbraslavi, který byl později přejmenován na Spolek pro okrašlování města Zbraslavi a okolí, který zanikl v roce 1951.

Tím, že nově vzniklý Okrašlovací spolek přijal historický, podobně znějící název, navázal na dlouholetou a úspěšnou existenci spolku, který v minulosti po sobě zanechala na vzhledu Zbraslavi nejednu trvalou památku - například dnešní podobu Belvederu.  Dnes už jsou jeho zásluhy zcela zapomenuty, stejně tak, jako sama jeho existence. V převzetí jeho jména je ale také skryt závazek: neudělat tomuto historickému jménu ostudu. O historii spolku se dočtete v záložce Historie.


V současné době má spolek 30 členů. Výkonnou radu tvoří: Štěpánka Hrdá (předsedkyně, statutární orgán), Michaela Bernardová, Lenka Hlubinková, Zoja Jamburová, Petra Hamerská