Za Zbraslav krásnější

20.05.2013 10:23

Na podzim loňského roku vznikl na Zbraslavi Okrašlovací spolek. Nějakou dobu zde existoval už počátkem minulého století, zásluhou jeho členů máme např. upravený Belveder, schody na Plácek, dobudovanou studánku na Belvederu nebo cestu ke Karlovu stánku. Věci  jako úprava kaštanové aleje na nábřeží a Šimanovského sady rovněž na nábřeží, kde dnes vede silnice K Přehradám, bohužel léty zanikly.

 

Na tradici původního spolku nicméně doufá navázat skupina podobně smýšlejících nadšenců, kteří mají kladný vztah ke Zbraslavi a jejímu okolí a účel této organizace vidí v posilování pocitu sounáležitosti s místem bydliště a přírodou a smyslu pro krásu. Protože kulturní prostředí má sílu dělat jeho obyvatele kulturnějšími. Okrašlovací spolek si klade za cíl udržovat historické, kulturní, sakrální a přírodní památky na území Zbraslavi a v jejím okolí a zachovat jejich hodnotu pro příští generace. Chránit rostliny, živočichy, jakož i geologické zvláštnosti a rázovitost města a okolí. A v neposlední řadě zabývat se jak projekty, které budou mít dlouhodobý dopad a zůstanou trvalou hodnotou, tak krátkodobými akcemi, okrašlujícími okolí v jednom momentě.

 

Koncert a jarní úklid

Prvními většími „viditelnými“ akcemi Okrašlovacího spolku byly velikonoční varhanní recitál Přemysla Kšicy v Husově sboru a jarní úklid Zbraslavi. Ten se uskutečnil poslední dubnovou sobotu. Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů, skautským střediskem Uragan a dalšími dobrovolníky, kterým nejsou lhostejné všudypřítomné odpadky, hyzdící probouzející se jarní přírodu, se podařilo vyčistit Belveder, okolí několika dětských hřišť, kousek Baní, vybraná stanoviště kontejnerů na tříděný odpad i kus nábřeží řeky směrem ke slepému rameni. Zúčastnilo se přes 40 nadšenců včetně spousty dětí, které aktivně přiložily ruku k dílu, a sebralo se téměř 30 pytlů. Velký dík patří panu Vackovi z ÚMČ Praha-Zbraslav, který ochotně zajistil jednak pytle, ale zejména jejich následný odvoz. Bohužel na několika uklizených místech se nové odpadky objevily téměř vzápětí, takže podobná akce jistě nebyla poslední.

 

Soutěž „Rozkvetlá Zbraslav“

Členové spolku zároveň pracují na dalších projektech, jejichž výsledky budou, doufejme, v našem okolí vidět. A rozhodli se vyhlásit 1. ročník soutěže o nejkrásnější zahrádku, předzahrádku a balkón formou soutěžní ankety ROZKVETLÁ ZBRASLAV 2013. Zúčastnit se můžete ve dvou kategoriích: 1. zahrada nebo předzahrádka, 2. balkón nebo okno. Podmínkou je, aby místo bylo viditelné z ulice. Soutěžní fotografie, pořízené v letošním roce, posílejte v digitální podobě na emailovou adresu: okra.spolek@seznam.cz Snímky zasílejte do konce září. Po uzavření soutěže budou výherci informováni a výsledky zveřejněny. Vítězové jednotlivých kategorií budou odměněni poukazy v hodnotě 1000, resp. 500 korun na výběr zboží v zahradnictví Zahradní dům Jolany a Jiřího Vodičkových. Pro ty, kdo nemají zahrádku ani balkon, a přesto mají energii a chuť zkrášlovat své okolí, je určena zvláštní kategorie „adoptované zákoutí“. Stačí si vybrat zanedbaný koutek a udělat ho hezčí. Pro další podrobnosti sledujte server www.zbraslav.info. A pokud máte chuť se do činnosti Okrašlovacího spolku zapojit aktivněji, dozvědět se o jeho aktivitách víc, případně rozšířit řady spolku, kontaktujte nás na okra.spolek@seznam.cz