VEŘEJNÁ PREZENTACE KONCEPCE PRAŽSKÝCH BŘEHŮ 8.10.2014 V 17,30 V MĚSTSKÉM DOMĚ

02.10.2014 18:07

 

Kancelář veřejného prostoru IPR Praha vás zve na veřejnou prezentaci Koncepce pražských břehů, kterou pořádá společně s ÚMČ Praha-Zbraslav ve středu 8. října v 17:30 v Městském domě na Zbraslavi.

Ačkoliv bylo pořízení Koncepce na úplném počátku iniciováno především potřebou koncepčně pojmout problematiku pražských náplavek, bylo zřejmé, že bez zpracování tématu v celoměstském rozsahu a souvislostech nebude mít dokument smysl. 

I proto se Koncepce věnuje pražským břehům od Jarova a Černošic na jihu až po Sedlec na severu.

 

Jednou z hlavních motivací vzniku Koncepce je otevření diskuse o hodnotě prostoru řeky pro obyvatele Prahy a o jeho současné i budoucí roli ve struktuře a životě města. 

Koncepce je podkladem magistrátu hl. města Prahy ke spolupráci s lokálními partnery při rozvoji břehů a nezastavěné nivní krajiny jako celoměstsky významného kvalitního veřejného prostoru. 

 

Nivní krajina kolem soutoku Vltavy a Berounky tvoří kontext Zbraslavi, Lipenců, Radotína, Lahovic, Lahoviček, Velké Chuchle, Malé Chuchle a také Černošic. Je zapotřebí nalézt způsob, jak tyto plochy správně vymezit a dobře spravovat, aby byly schopny poskytovat lidem nenahraditelné ekosystémové služby, kterými jsou například: uchovávání biodiverzity, zajištění potravin, čištění vod, čištění ovzduší, regulace klimatu a v neposlední řadě též prostor pro volnočasové, kulturní či sportovní aktivity. To vše ve vzájemném souladu.

Více informací o dokumentu najdete na webových stránkách IPR na adrese: https://www.iprpraha.cz/clanek/195/koncepce-prazskych-brehu


KONCEPCE PRAŽSKÝCH BŘEHŮ_pozvánka_web.pdf (350228)