Veřejná diskuse o novém územním plánu – Metropolitním plánu se koná ve středu 13. 11. 2013 v 18 hodin v Městském domě. Přijďte diskutovat o budoucí podobě městské části.

06.11.2013 20:48

V současné době je v rámci tvorby MP zpracováván dokument, tzv. „Rozvaha městské části nad charakterem území“, který má popsat území městské části a vymezit lokality - základní strukturální jednotky plánu. Rozvaha by měla popisovat vlastní charakter zástavby, definovat veřejný prostor, zdůraznit přednosti a nedostatky konkrétního území a nastínit činnosti, které se v daném území odehrávají. Popisován má být nejen současný stav, ale i představa výhledu do budoucnosti.

Vlastní dokument i více informací o Metropolitním plánu naleznete na webu MČ Praha – Zbraslav a Magistrátu hl. m. Prahy.

https://www.mc-zbraslav.cz/mestska-cast/aktualne/pozvanka-uvodni-rozvahy-o-charakteru-mestske-casti-praha-zbraslav-333cs.html

https://www.uppraha.cz/clanek/165/metropolitni-plan