Úklid okolo Vančurova pomníku, okolo Stromečku a růžku u stavebnin

05.06.2014 23:05

Ve středu 4.6. jsme se k večeru rozprchli na různá místa a uklidili pár míst, která nás zase zaujala svou neupraveností. Bohužel nejen nás. Pomník Vladislava Vančury je tak zarostlý, že není poznat, komu patří, čehož si začasté všímají i zbraslavští hosté. Na celkové ostříhání jsme si netroufli, ale alespoň jsme vypleli okolí i se schody. Předchozí deště navíc na schody splavily hromady nepořádku, protože kanálky vedle schodů nejsou zcela funkční. Naplnili jsme celkem 4 pytle plevelem a jiným bioodpadem. Děkujeme za vydatnou podporu sousedů z dřevěné vily, kteří nám zapůjčili nářadí a ještě nás pohostili. 

Druhá skupinka se vrhla na typicky zanedbaný koutek vedle stavebnin na ulici Žitavského. Úpravou tohoto růžku bychom chtěli vytvořil malé odpočinkové místo ve stínu keřů, které by lákalo spíše k posazení než k zahození nepořádku. Chceme přeci chodit kolem pěkně upravených míst a ne kolem rezavých plotů!

Paní Veronika Ondráčková mezitím plela u Stromečku, o toto místo se stará pravidelně, však má na něj ze svého obchodu neustálý výhled.

A jako bonus jsme uklidili příjezd na Zbraslav, od kruhového objezdu až ke Krňáku. Místo jsme v dubnu při úklidu už jednou čistili, ale opět jsme naplnili skoro dva pytle nepořádkem.

Kromě středeční akce si někteří naši členové vzali na starost nějakou část svého okolí a pokud mají čas, snaží se průběžně odpadky sbírat. Všem aktivním bojovníkům s nepořádkem děkujeme a věříme, že nás bude přibývat.