Trápí nás nepořádek kolem nádob na tříděný odpad

15.01.2015 23:30

Vás taky? A můžeme s tím něco dělat? ANO.

Městská část má do konce února předat na magistrát požadavky na změny v systému tříděného odpadu. Magistrát objednává a platí sběr ze svého rozpočtu. Možnosti posílení svozu tříděného odpadu jsou limitovány velikostí sběrného místa, četností vyvážení a finančními prostředky.
Rozhodli jsme se předat městské části co nejpřesnější podklady, připomínky a náměty, které by mohla použít jako argumenty pro magistrát. A tak jsme začali s monitoringem zaplněnosti kontejnerů na tříděný odpad.
Každé stanoviště má svého zapisovatele. Ideální stav je zapisovat zaplnění každý den, minimálně alespoň den před svozem, takže v pondělí, čtvrtek a sobotu. Plasty a papír se sváží v úterý a pátek, na některých místech i v neděli, kartony v pátek. Sklo se vyváží po několika týdnech. Doba trvání monitoringu je minimálně 14 dní, aby se vyloučil náhodný stav, ale čím déle, tím lépe.

Stanoviště jsou již téměř rozebrána, přesto jich ještě pár zbývá. Pokud byste se chtěli zapojit, napište na naši adresu, pošleme pokyny.

č. 3016004        Tunelářů proti U Žemličků 
č. 3016013        Ke Kamínce proti č.p. 1290 
č. 3016015        Strnady chatová osada 
č. 3016017        Pod Třešňovkou x Výzkumníků 
č. 3016018        K Mlíčníku x K Peluňku 
č. 3016026        K Výtopně u výtopny 
č. 3016029        Závist chatová osada