Trápí nás nepořádek kolem nádob na tříděný odpad - výsledky sledování

01.03.2015 21:37

V minulém měsíci jsme provedli sledování na všech stanovištích tříděného odpadu. Výsledky sledování jsme předali odboru Životního prostředí MÚ Zbraslav p. Šilhánovi, který na jejich základě bude jednat na magistrátu o navýšení svozu z některých míst. Naše výsledky lze jednoduše shrnout takto:

Na příjezdových trasách  na Zbraslav jsou často kontejnery přeplněné také užíváním přijíždějících odjinud a často je u nich ukládán další nepořádek.
Kontejnery s papírem a plastem jsou zásadně přeplněné na sídlištích - u většiny z nich je možné zvýšit četnost svozu na 3x týdně.
Zřízení nového hnízda navržené u Lidla nebo Alberta bude určitě plněno hlavně od cizích rezidentů - podle našich zkušeností možná až 2/3 nakupujících není ze Zbraslavi.
Navýšení počtu kontejnerů je prostorově možné např. v Žitavského/Ottova a naproti Hyunday, nevhodné a nežádané  je Na vrškách, kde je jinak situace kritická - zde navrhujeme pokud možno přesun a nové hnízdo v oblasti - záleží na možnostech umístění.
V oblastech rodinných domů je svoz v zásadě vyhovující. Dále navrhujeme nové hnízdo na dvoře úřadu - kontejnery by se pak jednoduše daly přistavovat při kulturních akcích na náměstí, čímž by se vyřešila likvidace velké části odpadů po akcích.
Svoz skla je ve většině lokalit nedostatečný - ovšem svoz je realizován 1 za 6 týdnů. Zde by pomohlo zvýšit svoz na 1 za 4 týdny - tak jak je to v části Zbraslavi.
Svoz kartonů je také nedostatečný - bylo by potřeba  (pokud se nezvýší četnost svozu) pořídit alespoň několik větších  kontejnerů, které na Zbraslavi vůbec nejsou. Na některých hnízdech chybí kontejnery zcela - doporučujeme také doplnit.

Celkově by bylo velmi oceněno, kdyby svozové dny mohly být pondělí, středa a pátek ( svoz v neděli je velice obtěžující, především v ranních hodinách - alespoň toto posunout).

Dále by byl potřeba ještě alespoň jeden kontejner na elektronický odpad v horní části Zbraslavi a zavedení kontejnerů na sběr kovového odpadu.

Závěrem lze konstatovat, že Zbraslavští občané mají zájem třídit odpady  a bylo by škoda, aby jejich zájem byl limitován množstvím kontejnerů.

Věříme, že naše daty podložená akce přesvědčí kompetentní úředníky, že je potřeba svoz odpadů navýšit. O výsledku jednání se budeme informovat a vás samozřejmě také.