Studánka Kamínka v novém

18.12.2015 07:49

Na křižovatce ulic Pod Kamínkou a Pod Studánkou se pod terasou domu č. 933 ukrývá studánka Kamínka. O této kamenné klenuté studánce pravděpodobně mnozí zbraslaváci ani nevědí.  Má hloubku asi 75 cm a je plněná vydatným pramenem, i když v poslední době její hladina klesá. Pamětníci vzpomínají, že dříve se do ní chodilo pro vodu na kávu, bohužel nyní se vodě zvyšuje bakteriální znečištění, přestože ji lidé ze sousedství čas od času čistí.
Členky Okrašlovacího Spolku Zbraslav o ni před dvěma lety začaly pečovat, vymetaly nepořádek a vytrhávaly plevel. Po poradě s manželi Pavlem a Zdenou Kohoutovými, pod jejichž terasou se studánka nachází, bylo rozhodnuto udělat větší opravu. MÚ Zbraslav nám vyšel vstříc a zaplatil materiál na opravu, sponzorským darem přispěli manželé Kohoutovi a pan zedník Roman Štáfek odpracoval jeden den bez honoráře.
Nejdříve bylo třeba otlouct odpadávající omítku ze sousedních stěn a z klenutí nad studánkou. Vše bylo znovu nahozeno hrubou omítkou, která se již nemusí natírat. Zedník opravil také vypadlé kameny v klenbě a v kamenné lavičce. Udělal i novou podlahu v chodbičce před studánkou. Členky OS uklidily po zednických pracích a po vyčerpání vody vyčistily i vlastní dno studánky.
Stará mříž byla odstraněna a nahrazena novou, mnohem hezčí, kterou podle našeho návrhu vyrobil pan zámečník Pavel Bauman za sponzorského přispění firmy J.E.S. pánů P. Jambury a V. Košaty. Na klenutí byl umístěn nový keramický nápis Studánka Kamínka sponzorsky vyrobený paní Helenou Proňkovou z keramické dílny Bílka. Příjemnou proměnu celého místa dokresluje červený vřes umístěný na kamenném sedátku. Na obnově se za OS Zbraslav nejvíce podílely V. Ondráčková,  Z. Jamburová, Š.Hrdá, A. Němcová a B. Žemličková.
Studánka v novém byla představena 16.12.2015 při Sousedském setkání u rozsvíceného stromu Na Plácku. Děkujeme všem, kdo se na její obnově podíleli a věříme, že studánka bude nadále těšit nejen své sousedy, ale i že si k ní najde cestu i mnoho dalších obyvatel Zbraslavi.