Projekt: Kultivovaný vstup do budovy Základní školy Vl. Vančury, ulice U Lékárny

01.07.2014 23:48

Cílem projektu je dosáhnout zlepšení prostranství před školou po estetické i funkční stránce tak, aby vstup do ZŠ působil vlídněji a aby se využil potenciál tohoto místa jako prostředí k setkávání nejen školáků.

Hlavní náplní projektu je opticky oddělit kontejnery od zbývajícího prostoru zídkou - pergolou a nově vzniklé, zmenšené zákoutí bez kontejnerů zútulnit vysazením stromu a popínavé zeleně. Prostor bude funkčně dovybaven lavičkami, stojany na kola, informačními tabulemi, květináči na sezónní výsadbu a odpadkovým košem.

Na projekt jsme získali grant z magistrátu hlavního města Prahy (odbor životního prostředí) ve výši 96.000 Kč, kterým pokryjeme část rozpočtu, který je v celkové výši 150.726 Kč.

Chceme do obnovy zmíněného prostoru zapojit dobrovolnicky jak dospělé, tak děti a vytvořit místo, o něž budou děti pečovat a vylepšovat si jej. Pro jeden ze současných pěti kontejnerů se nám podařilo najít nové umístění, zbývající čtyři však musí před školou zůstat. To ale nevadí, naopak to můžeme využít k prohloubení ekologického povědomí dětí i dospělých. Věříme, že pohyb v kultivovaném prostředí kultivuje i chování jeho návštěvníků. Prostor bude předán do patronace ZŠ a děti společně s učiteli zde budou moci prostor dovytvářet a využívat i k oživení vyučování.

Partnery projektu jsou Základní škola Vl. Vančury a Městská část Praha – Zbraslav.

 

Zpracovatelé projektu:

Rodinné centrum Pexeso a Okrašlovací spolek Zbraslav

www.pexeso.org www.os-zbraslav.cz