PŘISTAVENÍ MOBILNÍHO SBĚRNÉHO DVORA 20. 6. 2015 od 10:00 do 16:00 hod.

15.06.2015 22:54

V termínu  20.6. 2015 v době od 10:00 do 16:00 hod. bude přistaven mobilní sběrný dvůr s obsluhou na pozemek č. parcelní 2909/1 v k. ú. Zbraslav (prostor, kde stávají kolotoče – vedle dětského domova). MSD mohou využít osoby s trvalým pobytem na území hl.m. Prahy k odložení objemného odpadu, dřevěného odpadu, odpadu ze zeleně a kovů.