Připravuje se Koncepce pražských břehů

12.07.2014 23:43

Městská rada svým usnesením ze dne 18.6.2014 ukládá komisím Stavební, Pro životní prostředí a Dopravní, aby se do 30.8.2014 seznámily s materiálem "Koncepce pražských břehů" a připravily Radě MČ stanovisko k tomuto dokumentu.

Návrh dokumentu "Koncepce pražských břehu" zpracoval Útvar rozvoje HmP, jako podklad pro jednání se všemi pražskými územními samosprávami. Cílem je vytvořit dosud chybějící koncepční materiál, který by umožňoval plánovat rozvoj prostoru řeky v celopražských souvislostech. Měl by definovat cíle v prostoru řeky se zohledněním všech ostatních souvisejících hledisek, jako urbanismus a krajina, ochrana, správa, údržba, investice a další.

OS podporuje vypracování této koncepce, protože vltavské břehy byly kdysi součástí města jako odpočinková a rekreační oblast, Připomeňme si jen populární plovárnu p. Šůry,  dnes už zapomenuté Šimanovského sady s parkovou úpravou nábřeží až ke Krňáku. A nemůžeme pominout ani pláž nad mostem "Na dračkách", na které se v létě scházely desítky milovníků vody a slunce. Celá tato oddychová zóna vzala za své výstavbou pobřežní štěchovické silnice a Zbraslav tím přišla o řeku. Přesto i dnes pobřežní území představuje nevyužitý potenciál, jehož navrácení Zbraslavi je výzvou všem, kdo by dokázal navrhnout její využití. Začátkem může být už tato koncepce.