Oslavte s námi Den Země - ukliďme naše město

14.04.2014 22:25

Víte co je Den Země? Jestli jste o něm ještě neslyšeli, přečtěte si následující úryvek ze stránek www.denzeme.cz.

Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayese organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích.

V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světe se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci, čistou energii a omezení globálního oteplovaní.

Dnes slaví Den Země více než miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Každoročně se koná 22. dubna a v současném pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující na dopady ničení životního prostředí.

 

Den Země je příležitostí k zamyšlení pro každého. Připomíná nám, že naše planeta nesnese vše a musíme se k ní chovat zodpovědně a ohleduplně. Je jedinou ze všech známých planet, která umožňuje existenci života. My lidé, se svou stále větší schopností ovlivňovat planetární ekosystémy, neseme největší díl zodpovědnosti za stav životního prostředí.

Síly většiny z nás nestačí na zásadní změny, ale i malé věci se počítají. A tak pokud vám není jedno jak vypadá naše okolí a chcete pomoci probouzející se jarní přírodě na Zbraslavi, připojte se k jednomu z úklidů, které v dubnu pořádá Okrašlovací spolek Zbraslav společně s dalšími zbraslavskými organizacemi. Můžete to brát jako svůj příspěvek k oslavám Dne Země.

 

V neděli 27. dubna proběhne Velký jarní úklid Zbraslavi. Sraz je v 9.30 u školy v ulici Nad Parkem. Vezměte si pevné rukavice a třeba i nářadí, pytle na odpadky budou zajištěny. Přidat se může opravdu každý, uvidíte, jak bude i vaše děti bavit hledat to, co do přírody nepatří. A pokud nemůžete přijít na společný úklid, podívejte se, jestli nepotřebuje uklidit alespoň váš chodník nebo růžek ve vaší ulici. Odměnou nám všem bude dobrý pocit z čistého okolí.

 

Vlastně nejen to! V podvečer 27. dubna po úklidu se bude v Husově sboru od 17.00 konat Jarní koncert Okrašlovacího spolku Zbraslav, kde za doprovodu varhan vystoupí zbraslavský ženský pěvecký sbor Frangula Chorus. Přijďte si za odměnu za vaši účast na úklidu poslechnout výběr z Missy brevis Zdeňka Lukáše, duchovní a světské skladby různých stylových období a sborové úpravy lidových písní.

 

Štěpánka Hrdá