Na Závisti se bude stavět

02.05.2014 22:54

Dnes již bývalý ministr dopravy Zdeněk Žák je polovičním vlastníkem stavebního pozemku o rozloze přes 12 tisíc metrů čtverečních na Závisti ve svahu nad pravým břehem Vltavy. Zajímavé informace o plánované výstavbě domu pana exministra a dalších majitelů pozemků v této lokalitě přinesl zpravodajský server idnes.cz. K přečtení zde: https://ekonomika.idnes.cz/zak-si-do-tymu-bere-kamarady-dpk-/ekonomika.aspx?c=A131009_203522_ekonomika_zt

V únorových zbraslavských novinách je uvedena informace, že Rada (s doporučením stavební komise) projednala a schválila projektovou dokumentaci novostavby rodinného domu, garáže a přípojek splaškové kanalizace, vodovodu a elektřiny v lokalitě Závist. Stavební úřad vypsal na tento dům na březen zahájení územního řízení. Naleznete ho zde: https://www.mc-zbraslav.cz/urad-mestske-casti/uredni-deska/oznameni-o-zahajeni-rizeni-novostavba-rd-likalita-zavist-258.html?kshowback

Pro výstavbu komunikace a inženýrských sítí k domu již bylo územní rozhodnutí vydáno.

Stavební komise projednala také zastavovací studii  v lokalitě Závist.
(16.12.2013 SK nemá námitek k předložené studii)

Z konstatování, že rada či komise „souhlasí“ se občané těžko dozvědí,   k čemu vedení obce vydalo souhlas. . Ze zápisů vyplývá, že zastavovací studie lokality na Závisti je k dispozici. Proč ji však radnice nezveřejní?
Lokalita Závist je mimořádně cenné území z hlediska ochrany přírody s výrazným charakterem krajinného rázu. Plánovaná výstavba obytného souboru s komunikacemi, infrastrukturou a pozemkovými úpravami přinese nezvratnou přeměnu krajiny a ovlivní život celé městské části. Rozhodování o ní se týká všech občanů. Postup jednání by tudíž měl být průhledný a veřejný.

Okrašlovací spolek se přihlásil jako účastník řízení o umístění stavby rodinného domu. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Můžete nám napsat svůj názor okra.spolek@seznam.cz