Kácení u Karlova stánku

01.03.2015 22:36

Poslední týden v únoru došlo v okolí Karlova stánku k částečnému vykácení porostu, který dosud bránil ve výhledu. Tuto akci inicioval Okrašlovací spolek Zbraslav a smlouvou se správcem lesa ji zaštítil MÚ Zbraslav. Cílem je navrátit Karlovu stánku jeho původní účel a obnovit vyhlídku na náměstí a vltavské údolí. Samotný vandaly posprejovaný altán bude letos nákladem města znovu opraven a opatřen protisprejerskou úpravou. Do rozpočtu je také zařazena částka na naučnou stezku po zbraslavských památkách, která je připravena k realizaci již více než 4 roky a která má jedno zastavení samozřejmě také u Karlova stánku.

Okrašlovací spolek Zbraslav se zavázel, že provede úklid vykáceného prostoru a jeho následné osazení podle pokynů správce lesa tak, aby výsadba časem opět výhled nezastínila.  První brigáda je naplánována na 14.3. na 9.30 hod. Pokud se chcete zapojit do zvelebování naší obce, budete vítáni. Další informace a dobové fotografie místa naleznete na stránkách https://www.os-zbraslav.cz/news/obnoveni-vyhlidky-z-karlova-stanku-/.