Jarní úklid 2013

01.05.2013 22:37

První větší „viditelnou“ akcí Okrašlovacího spolku byl jarní úklid Zbraslavi, který se uskutečnil poslední dubnovou sobotu.

 

Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů, skautským střediskem Uragan a dalšími dobrovolníky, kterým nejsou lhostejné všudypřítomné odpadky, hyzdící probouzející se jarní přírodu, se podařilo vyčistit Belveder, okolí několika dětských hřišť, kousek Baní, vybraná stanoviště kontejnerů na tříděný odpad i kus nábřeží řeky směrem ke slepému rameni. Zúčastnilo se přes 40 nadšenců včetně spousty dětí, které aktivně přiložily ruku k dílu, a sebralo se téměř 30 pytlů.

 

Velký dík patří panu Vackovi z ÚMČ Praha-Zbraslav, který ochotně zajistil jednak pytle, ale zejména jejich následný odvoz. Bohužel na několika uklizených místech se nové odpadky objevily téměř vzápětí, takže podobná akce jistě nebyla poslední.