Zápis ze schůze Výkonné rady OS ze dne 30.10.2013

31.10.2013 17:39

Přítomni: Hrdá, Miovská, Bernardová, Veselý

Omluveni: Vejvodová

1) V listopadovém čísle ZN vyjdou 2 články od OS.

Na prosinec nutno napsat další : odp. Míša

pozvánka na Adventní koncerty a k vánočním stromkům,

 informace o ohništi - hotovo bude 16., takže do 15. se to nestihne - nebyla by řeč s Velemínskou o posunutí termínu, nebo o dodatečné úpravě článku?

+ zmínit nábor nových členů

2) Finance: je nutno dovybrat příspěvky 300 Kč za tento rok, momentálně nám chybí asi 2000, abychom nebyli v mínusu.

Začít se poohlížet po sponzorech a grantech. Zveřejnit číslo účtu pro dary. Ověřit, zda lze použít ten účet, který už máme. Zjistí Štěpa od Květy, ev. jinde.

Granty - revidovat projekty, spárovat je s dostupnými granty.

3) Web a organizace:  konstatovali jsme, že struktura se jistě musí vytvořit, ale bude to asi chvíli trvat.

Momentálně je již možné se zaregistrovat do sekce pro členy a tato se bude postupně plnit. (Opět poděkování Báře, snad už to nejhorší má za sebou a teď už na ní nebude takový tlak. ) Stránky se ovládají velice intuitivně a tak jejich obsluhu budou zvládat i ostatní. Webová skupina by ale měla promyslet pravidla, kdo a jak může přidávat příspěvky, aby z toho nebyl guláš. odp. Jiří

Do uzavřené sekce dáme: zápisy ze schůzí členů a rady, finance, celý (revidovaný) zásobník projektů, dostupné granty, možná ještě něco?

Na hlavní stránku ještě přidáme další informace:

- o nás - stanovy, seznam členů (pouze jména), ale ne sympatizantů, členy rady, možná ještě něco? odp. Št. (hned jak budu mít čas), fotky z předávání cen (Lenka)

- kolonka Metropolitní plán a stavební řízení (najít pěkný název). Přihlášení k odběru informací o zahajovaných stavebních řízeních je zařízeno a mělo by fungovat. Je třeba sledovat stav řízení na pozemcích na Závisti (Zuzana). Neziskovka Arnika pořádá 8.11. setkání nad Metropolitním plánem, jsou v kontaktu se Zuzkou, která by se akce zúčastnila (někdo další?). Průběžné sledování vzniku MP.

- Popisy jednotlivých projektů

4) Adventní benefiční koncerty: odp. Jiří. Je zařízeno, prosíme o podrobnosti, kvůli zveřejnění na webu a v ZN. Připravit plakátky na každý koncert a v předstihu je dát vývěskové službě. Připravit letáček o činnosti a plánech spolku (a vánočních stromech) na druhou stranu programu koncertů - připraví Míša(?)

5) Sousedské setkání se zdobením vánočních stromečků, pitím punče, zpěvem a pod. Celkem jistý je strom na plácku, možná ho město také rozsvítí (požádá jménem spolku Zuzka a Veronika). Pokud se skupina rozroste (zatím přihlášené Zuzka, Veronika, Bára, Tereza, Petra) bylo by dobré najít ještě stromek na Baních a v horní Zbraslavi. Akce může probíhat paralelně na všech místech, nebo nezávisle. Je třeba ještě promyslet a finální projekt zveřejnit. P. Hofmeister přislíbil pomoc s vytvořením vzorového projektu, podle kterého pak můžeme postupovat při tvorbě dalších projektů.

6) Ohniště: termín:  16.11. od 13 hod, sraz v Borovičkách. Oslovena veřejnost, Pexeso a skauti. Město zajistí prořezání, my úklid. Rada OS  se rozhodla, že se pokusíme celé ohniště zbudovat sami, se Šilhánem se domluví zaplacení materiálu (písek, cement na lože pro kameny, nebo štěrk - podle projektu a ceny) a cedule (nějaké pěknější s větší plochou -možnost přidat informace o okolí, přírodě, historii místa apod.)- domluví Štěpa. Rozpočet a jednoduchý nákres, jak to má vypadat, zajistí Lucie. Kameny dodá Lenka (domluvit s Lucií, jestli budou stačit). Zajistit auto/vozík na dovoz materiálu (???). Připravit kolečka a nářadí, pytle máme od jara (Tereza). Příprava občerstvení  (? všichni). Zvážit, zda my z OS nezačneme dříve, abychom navezli materiál. Aktuálně se budeme informovat o postupu prací. Oznámení dám na web co nejdříve. Přikládám pár fotografií z Nadějkova, jak by to mohlo vypadat. Kruh by myslím nemusel být tak velký.

7) Úprava koutku u školy: Pexeso podalo grant u nadace Via, kde je OS uveden jako partner. Míša zjistí, v jakém je to stavu, připraví informaci pro náš web.

8) Spolupráce s veřejností: přišel hezký dopis od paní Černé, vnučky okrašlovatele pana Kořínka. Informace dám na web. Bohužel jsem už musela řešit i negativní ohlas od správce domů na Slunečním městě, který si stěžoval na polepené dveře. Toto musíme příště lépe promyslet.

Přihlásil se nový člen Zdeněk Nuc  a pomůže nám s propagací Ohnišťové brigády. Informace o brigádě jsem rozeslala všem členům (v mailu skupina Členové) a sympatizantům (skupina Sympatizanti - rozesílat ve skryté kopii).

9) Příští schůze bude v pondělí 25.11. v 19.00 v Kavárně u stromečku (pokud nás tam nechají déle - zeptá se Zuzana) nebo v klubovně Pexesa.  Na programu budou probíhající projekty, v druhé části by nás mohl p. Hofmeister seznámit s se svým pohledem na Městský informační systém.

 

Zapsala Štěpánka Hrdá