Uskutečněné projekty historického okrašlovacího spolku

 

Původní Okrašlovací spolek má za sebou bohatou činnost a pilnou péči o Zbraslav:

  • zbudoval dětské hřiště pod Belvederem
  • upravoval nábřeží u Malé řeky a sad na Havlínu
  • upravoval park na Belvederu a postavil na Belvederu schody mezi studánkou a dnes již neexistujícím vodojemem i schody na Plácek
  • upravil návrší v místě, kde dnes stojí Husův pomník
  • v létech 1945 až 1949 se soustřeďoval na výsadbu a údržbu zeleně v parcích na náměstí a na Havlínu, Belvederu, nábřeží u Malé řeky a v háji u pomníku V. Hálka.