Co se děje v Panské zahradě?

16.05.2015 23:25

Panská zahrada je důležitou součástí podzámčí zbraslavského zámku. Nachází se mezi náměstím, Villou Růže, Myslivnou, vstupem do bývalého Špitálu (domek s bránou u Barabizny), poblíž Staré školy a Zvonařství. V minulosti zde byl říční meandr a tedy úrodná lužní půda soutoku Berounky s Vltavou. Později bylo místo součástí zámeckého hospodářství – byla zde květinová, zeleninová a bylinková zahrada a skleníky pro rychlení i uchování choulostivých nádobových rostlin přes zimu.

Od sedmdesátých let do roku 1989 byla zahrada využívána jako montážní plocha podniku Kompas. Později byl pozemek restituován a prodán. Vystřídalo se několik majitelů, investorů a různých plánů zastavění.

V současnosti je zde plánována výstavba 14 bytových objektů s předpokládanou kapacitou 52 bytů, pro min. 216 osob a 67 parkovacích stání.

Místní obyvatelé se proti výstavbě v minulosti již několikrát spojili a podali námitky či připomínky. Na současném projektu je nejvíce sužuje přehuštěnost výstavby, neodpovídající architektonické pojetí, velikost staveb, blízkost nových staveb vůči stávájícím objektům a chybějící veřejná zeleň. Obavy vyvolává také dopravní zatížení okolí ZUŠ, ulice Opata Konráda, Cisterciácké a potažmo i Zbraslavského náměstí.

Také Okrašlovací spolek se přidal s námitkou proti územnímu řízení, protože dle našeho názoru projekt svým charakterem neodpovídá Památkové rezervaci vyhlášené v roce 2014. Po změně vedení obce se i MČ Zbraslav připojila se svými připomínkami k územnímu řízení.

Stavební úřad v Radotíně se však k námitkám účastníků řízení nepřiklonil a po několika kolech doplňování dokumentace 29.4.2015 vydal Rozhodnutí o umístění stavby. V přiloženém dokumentu je možné najít výčet všech připomínek i to, jak se s nimi stavební úřad vypořádal. Panske-zahrady.pdf (267,7 kB)

V květnu 2015 proto byla místními obyvateli sepsána petice na ochranu urbanistických hodnot památkové zóny, z jejíhož zastavěného území zaujímá Panská zahrada 25%. K petici se členové Okrašlovacího Spolku Zbraslav také již většinou přihlásili.

Podpořit spoluobčany můžete na mnoha zbraslavských místech či zde:

https://e-petice.cz/petitions/petice-za-zachranu-panske-zahrady-pred-developerskou-vystavbou-v-pamatkove-zone-zbraslavi.html?country=c

 

Další informace najdete na:

zbraslav.info