Co by nás také mělo zajímat

Okrašlovací Spolek se dosud soustřeďoval hlavně na menší akce ke zlepšení vzhledu obce a k rozvoji komunitního života. Tomu se bude věnovat i nadále. Nedostatek finančních prostředků zatím větší akce ani neumožňuje. Zároveň ale nechceme dále opomíjet ani události, které v obci probíhají, často mimo pozornost veřejnosti. Týkají se vzhledu obce nebo prostředí, ve kterém žijeme. Nečastěji se jedná o zástavbu volných ploch, změn v užívání objektu, účelovou devastaci nebo jinou formu střetu soukromého zájmu se zájmem obecním. Možnosti k zásahu proti těmto snahám má OS minimální, ale informování veřejnosti je stále lepší, než jen nespokojené přihlížení. Probuzená občanská iniciativa má dnes šanci dokázat i zdánlivě nemožné. Okrašlovací spolek se proto rozhodl, že bude  veřejnost informovat.  V rubrice  "Zbraslavská témata" budeme upozorňovat na akce, které nejsou zcela transparentní, informace pro veřejnost nejsou, nebo jsou jen velmi skoupé. Zákon sice připouští, že v některých případech se informace zveřejňovat nemusí, ale morálka a obecná slušnost se tím vytrácí.

Můžete nám napsat svůj názor okra.spolek@seznam.cz