Chcete se k nám přidat?

Napište nám na  okra.spolek(?)seznam.cz

Rozhlížíme se kolem sebe a přemýšlíme, co by bylo v našich silách zlepšit. Jedním z našich cílů je snaha rozhýbat Zbraslaváky, aby se začali aktivně věnovat svému prostředí. A proto zveme do svých řad nové členy - na Zbraslavi je spousta možností okrašlovat…

Chcete-li se k nám přidat, rádi Vás uvidíme na našich akcích a přímo se domluvíme, nebo napiště na okra.spolek(?)seznam.cz a  my Vás kontaktujeme.

 

1) Formy spolupráce

Podílet se na činnosti spolku je možné jako:

a) Řádný člen

b) Spolupracovník- sympatizant

 

a) Řádným členem spolku může být každý občan ČR, který souhlasí s cíli spolku, vyplní přihlášku a zaplatí členský příspěvek za příslušné období. O udělení členství rozhoduje Rada Spolku prostou většinou hlasů

Řádný člen má právo účastnit se Valné hromady a všech akcí spolku, volit orgány spolku a být volen do všech orgánů spolku.

 

b) Spolupracovník–sympatizant není členem spolku, ale dostává informace o činosti spolku a pozvánky na akce a může se podle svého zájmu účastnit akcí spolku. O zařazení do evidence spolupracovníků –sympatizantů je možné zažádat písemně emailem.

Spolupracovník–sympatizant neplatí příspěvky, nemá hlasovací právo a nemůže být volen do orgánů spolku.

 

2) Organizace činnosti

Základní formou činnosti je realizace schválených projektů. Ke schválenému projektu se vytvoří realizační tým z členů, sympatizantů nebo dobrovolníků z řad občanů. Vedoucí projektu musí být řádným členem, ostatní se k týmu přihlašují. Účast v jednom projektu nevylučuje účast v dalších projektech.